Bán Tượng Di Lặc Đứng chúc phúc đá cẩm thạch vàng

Hoàn thiện tượng Phật Di Lặc cao 2m kèm đế cao 25cm. Tượng được chế tác trên nền đá cẩm thạch vàng nguyên khối tự nhiên 100%. Tượng được an tọa ở cây xăng dầu tỉnh Thanh Hóa cho khách.