Cá Chép Hóa Rồng Phun Nước Đá Cẩm Thạch

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá cẩm thạch