Chú Tiểu Đứng Quét Sân Đá Cẩm Thạch Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch