Tượng Bán Thân Bác Hồ Đá Cẩm Thạch

Mã: BH_02 Danh mục: ,