Tượng Chân Dung Hải Thượng Lãn Ông Bằng Đá Cẩm Thạch

Mã: TBT_33 Danh mục: ,