Tượng Chú Tiểu Cầm Kinh Bằng Đá Cẩm Thạch

Màu sắc

Đen

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch