Tượng Chú Tiểu Cầm Lá Sen Bằng Đá Cẩm Thạch Mỹ Nghệ

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch