Tượng Chú Tiểu Đứng Bằng Đá Cẩm Thạch Đẹp

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch