Tượng Chú Tiểu Đứng Bằng Đá Cẩm Thạch Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch