Tượng Chú Tiểu Xoa Đầu Bằng Đá Cẩm Thạch

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch