TƯỢNG ĐÁ NGHỆ THUẬT CỤ BÀ GÁNH HÀNG RONG

Màu sắc:

Trắng

Chất liệu:

Đá cẩm thạch