TƯỢNG NGHỆ THUẬT ĐẸP ĐÁ CẨM THẠCH NGUYÊN KHỐI

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc

Trắng