TƯỢNG ÔNG CHÚ ĐẠP XÍCH LÔ ĐÁ NGUYÊN KHỐI

Chất liệu:

Đá cẩm thạch

Màu sắc:

Trắng