Tượng Phật Di Lặc vác cành đào cầm thỏi vàng đá cẩm thạch trắng

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Đức Toàn đã hoàn thiện xong tượng Phật Di Lặc vác cành đào tay cầm thỏi vàng, được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên 100%. Kích thước: 1,2m.