Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đá Nguyên Khối Đẹp

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch