Tượng Phật Quan Âm đá cẩm thạch cỡi Rồng

Hoàn thiện xong Tượng Phật Quan Âm cỡi Rồng được chế tác trên nền đá cẩm thạch tự nhiên 100%. Kích thước: cao 2,5m.

.