Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đá ngọc Ấn Độ

Hoàn thiện xong tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi, được chế tác trên nền đá xanh Ấn Độ nguyên khối. Kích thước: cao 1,5m.