TƯỢNG TUỲ HƯU ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG NGUYÊN KHỐI.

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.