BẢNG HIỆU BẰNG ĐÁ NGUYÊN KHỐI ĐẸP TỰ NHIÊN

Chất liệu

Đá cẩm thạch

Màu sắc

Trắng