Đèn Đá Cẩm Thạch Trắng Sân Vườn Mỹ Nghệ

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch

Mã: DD_10 Danh mục: ,