Lò Sưởi Đá Cẩm Thạch Chạm Khắc Hoa Hồng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch