Lò Sưởi Đá Cẩm Thạch Thiên Thần Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch