Tượng Đức Mẹ Lộ Đức bằng đá trắng tự nhiên

Hoàn thiện mẫu tượng Đức Mẹ Lộ  bằng đá trắng nguyên khối tự nhiên 100%. Kích thước: cao 1,5m