Tượng Đức Mẹ Maria đứng chấp tay đá cẩm thạch trắng

Hoàn thiện mẫu tượng Đức Mẹ Maria đứng chấp tay bằng đá trắng nguyên khối tự nhiên 100%. Kích thước: cao 80cm.