BẢNG HIỆU ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc:

Trắng