Đèn Đá Cẩm Thạch Trắng Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch

Mã: DD_23 Danh mục: ,