Cuốn Thư Đá Cẩm Thạch Trắng Mỹ Nghệ Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch