Cuốn Thư Đá Cẩm Thạch Xám Đà Nẵng Đẹp

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch