Cuốn Thư Đá Mỹ Nghệ Nguyên Khối Cẩm Thạch

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch