Cuốn Thư Đá Cẩm Thạch Xám Mỹ Nghệ Đà Nẵng

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch