Phật Đản Sanh Đứng Đài Sen đá cẩm thạch trắng

Hoàn thiện tượng Phật Đản Sanh đứng trên Đài Sen được chế tác trên nền đá cẩm thạch tự nhiên 100%, kích thước: cao 1,3m.