Tượng Phật Di Lặc cưỡi Quy hóa Rồng

Hoàn thiện Tượng Phật Di Lặc cưỡi Quy hóa Rồng trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối. Kích thước tượng: cao 1,5m.