Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đá cẩm thạch trắng

Hoàn thiện tượng phật Thích Ca Mâu Ni được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng. Kích thước: 1,2m.