Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni mẫu Thái Lan

Hoàn thiện xong tượng Thích Ca Mâu Ni đứng mẫu Thái Lan. Được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối. Kích thước: cao 1,8.