Bán tượng Phật Di Lặc đứng đá tự nhiên

Hoàn thiện tượng Phật Di Lặc đứng trên nên đá cẩm thạch trắng. Kích thước: cao 6m, kèm đế cao: 1m. Tượng đã an tạo tại chùa.