Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi cùng Thiện Tài Đồng Tử.

Đã hoàn thiện xong Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát ngồi cùng 2 Thiện Tài Đồng Tử, được hoàn thiện trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối. Kích thước: cao 1,5m.