Tượng Phật A Di Đà đá Non Nước

Hoàn thiện tượng Phật A Di Đà đứng trên đài sen được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng. Kích thước tượng: cao 3,5m.