Tượng Phật Di Lặc đứng Thiềm Thừ

Tượng Phật Di Lặc đứng cưỡi Thiềm Thừ được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối. Kích thước: cao 2m.