Tượng Phật Di Lặc ngồi ghế Rồng

Hoàn thiện Tượng Phật Di Lặc ngồi ghế Rồng trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối. Kích thước: cao 2m.