Tượng Phật Di Lặc vác cành đào đá cẩm thạch vàng

Tượng Phật Di Lặc đứng vác cành đào được chế tác trên nền đá cẩm thạch vàng nguyên khối 100%. Kích thước: cao 1,5m.