Tượng Phật Di Lặc ngồi đài sen đá cẩm thạch trắng

Đã hoàn thiện Tượng Phật Di Lặc ngồi đài sen được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối. Kích thước: cao 1m. Tượng đã an tọa về Bảo Lộc với khách hàng.