Tượng A Di Đà đẹp Đà Nẵng

Hoàn thiện Tượng Phật A Di Đà đứng đài sen trên nền đá cẩm thạch trắng tự nhiên nguyên khối 100%. Kích thước 2,5m.