Tượng Phật Di Lặc Chúc Phúc Đứng đá cẩm thạch trắng

Tượng Phật Di Lặc chúc phúc đứng được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối 100%. Tượng kích thước: cao 1,5m. Đã hoàn thiện và an tọa tại sân vườn nhà khách tại Gia Lai.