Tượng Phật Di Lặc đứng cầm thỏi vàng

Đã hoàn thiện Tượng Phật Di Lặc đứng cầm thỏi vàng trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối. kích thước: cao 1,5m.