Bộ 10 tượng Phật A Di Đà đá đẹp

Đã hoàn thiện và an tọa bộ 10 tượng Phật A Di Đà đứng được chế tác trên nền đá cẩm thạch tự nhiên. Kích thước: cao 1,2m