Chế tác tượng Đạt Ma Sư Tổ đá tự nhiên

Hoàn thiện xong Tượng Đạt Ma Sư Tổ đứng vác chiếc giầy được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối 100%. Kích thước: cao 1m.