Tượng Đạt Ma Sư Tổ ngồi đá cẩm thạch nguyên khối

Hoàn thiện xong Tượng Đạt Ma Sư Tổ đứng ngồi được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng xám nguyên khối 100%. Kích thước: cao 1,7m.