Tượng Đat Ma Tổ Sư đá đẹp hàng đầu Đà Nẵng

Hoàn thiện xong Tượng Đạt Ma Sư Tổ ngồi, được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối 100%. Kích thước: cao 3m.