TƯỢNG ĐẠT MA SƯ TỔ ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG CAO 2M

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khói.

Màu sắc:

Trắng.