Bảng Hiệu Đá Bazan nguyên khối đẹp.

Chất liệu:

Đá Bazan nguyên khối

Màu sắc:

Đen